Zajistíme kompletní vedení účetnictví
pro malé a střední podniky

Průběžné zpracování účetních dokladů , včetně vedení předepsané evidence, výkazů a pomocných knih . Průběžné informování klienta o vývoji jeho ekonomické situace a výsledků hospodaření, možnost účtování na zakázky a střediska

Daň z příjmu právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovit. věcí

Komplexní služba od vytvoření pracovní smlouvy po zajištění přihlášek, odhlášek a výkazů na příslušné úřady